OP Bygg er Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.

Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling.

Vi skal fortsette det gode klima- og miljøarbeidet!